HOME » Magneetveld therapie

Magneetveld Resonantie Therapie

Ons lichaam

Het menselijke lichaam bestaat voor het allergrootste gedeelte uit water (H2O) en koolstof (C). De kwantumfysica heeft aangetoond dat alles om ons heen uit energie en dus trillingen bestaat. De mate van de trilling bepaalt de wijze waarop deze atomen en moleculen gerangschikt zijn. Dit maakt of we met een dichte weefselstructuur zoals bijvoorbeeld bot te maken hebben of dat we met een lossere weefselstructuur zoals longen of nieren te maken hebben. In totaal hebben we ruim 200 verschillende weefselstructuren met ieder een eigen dichtheid, een eigen functie, een eigen resonantie (trilling) en dus ook een eigen frequentie.

Het molecuul zuurstof (O2)

Zuurstof is het belangrijkste molecuul voor het voortbestaan van onze 70 biljoen lichaamscellen. Zuurstof is tijdens de celstofwisseling nodig voor de verbranding van voedingsstoffen. Daardoor kunnen onze lichaamscellen, zoals onze hersenen, maar een zeer beperkte tijd zonder zuurstof. Hierna treedt weefselversterf en functieverlies op.

Zonder zuurstof geen verbranding 
zonder verbranding geen energie
zonder energie geen leven

De factoren, die naast ademhaling een rol spelen zijn voornamelijk de samenstelling van het bloed, de conditie van de bloedvaten en de mogelijkheid voor de afzonderlijke cellen de zuurstof op te kunnen nemen.

De rode bloedlichaampjes zijn verantwoordelijk voor het transport van de zuurstof via de slagaderen en de allerkleinste haarvaatjes naar onze lichaamscellen. Tegelijkertijd is zuurstof ook het meest kwetsbare en instabiele molecuul. Dit wil zeggen dat onder invloed van ongunstige omstandigheden zoals geopathische belasting, electrosmog en een ongezonde leefstijl, zuurstof heel gemakkelijk kan veranderen in een vrije radicaal.

 

Vrije radicalen verzwakken ons immuunsysteem en onze vitaliteit door energieverlies.

Zuurstof Vrije radicaal

Elektromagnetische krachtvelden:

Deze gezonde celstofwisseling vindt plaats met behulp van lichaamseigen elektromagnetische krachtvelden. Deze komen overeen met het laagfrequente aardmagnetische veld van 0,5 Micro Tesla (µT).

 

“Deze elektromagnetische energie is DE elementaire energie, waarvan het totale leven van het organisme afhangt.”

Citaat Prof. Dr. Werner Heisenberg Duitse Nobelprijswinnaar voor Fysica

Onder invloed van de verbranding van voedingsstoffen in de cellen komt energie vrij. Deze energie heeft de cel nodig om zijn functie uit te oefenen en om te delen voor zijn voortbestaan. De kwaliteit van deze celstofwisseling bepaalt voor een groot gedeelte de vitaliteit van de mens. Is de cel gezond, dan is de mens gezond! De kwaliteit van de celstofwisseling wordt hede ten dagen aangetast door electrosmog en slechte leefomstandigheden. Met als gevolg slechte ontgifting, vermoeidheid en vage klachten.

De Magneetveld Resonantie Therapie MRT

Deze homogeen pulserende, laagfrequente magneetveldresonantie therapie met wisselende frequenties is uniek en baanbrekend voor de gezondheidsprotectie

We kunnen stellen dat we ons, voor het behoud van onze eigen gezondheid, niet meer alléén afhankelijk kunnen opstellen van de reguliere geneeskunde. We hebben zelf ook een verantwoordelijkheid. En dat is ons goed laten informeren over de werking van ons eigen lichaam en daar passende antwoorden en oplossingen voor vinden.

Die antwoorden en oplossingen vinden we in het fundamentele proces van het lichaam:

De Celstofwisseling

Een verstoorde celstofwisseling ontstaat wanneer bij het ouder worden, door ongunstige leefomstandigheden, ziekte/vermoeidheid of bij verwonding een verstoring ontstaat in het evenwicht van het lichaam. De hormonale balans wordt verstoord en het maag-darmsysteem ontregelt.

De rode bloedlichaampjes klonteren als geldrolletjes aan elkaar zodat er minder zuurstof kan worden gebonden, minder zuurstof kan worden vervoerd en afgegeven aan de cellen met als gevolg een verminderde doorbloeding. Het verouderingsproces zet op dit punt in.

Door inwerking van een homogeen pulserende magneetveldresonantie met wisselende frequenties laten de rode bloedlichaampjes los waardoor er een verbeterde zuurstofopname ontstaat en een verbeterde doorbloeding waardoor dus iedere cel in het lichaam beter kan werken. Worden de cellen in hun natuurlijke regulatie door meer zuurstof ondersteund, dan functioneert het gehele lichaam beter. Anti-aging zouden we kunnen opvatten als het lichaam helpen zichzelf weer in de oorspronkelijke staat te herstellen.

Internationale studies (Studienbuch Magnetfeldtherapie, Dr. Med. Univ. Christian Thuile) zeggen dat het beste effect bereikt wordt met een homogeen pulserende laagfrequente magneetveldresonantie met een veldsterkte van rond de 0,5 micro Tesla.

Vóór gebruik van het Vita-Life Magneetveld Resonantie Systeem

Ná het gebruik van het Vita-Life Magneetveld Resonantie Systeem gedurende 16 minuten